به اولین رویداد سرزمین قهرمانی خوش آمدید!

تصویرسازی

شرایط شرکت در کارگاه تصویرگری:

 • پس از انتخاب داستان‌های برگزیده در بخش اول رویداد (چهار داستان برای کتاب یا کارت قصه)، برگزارکننده در نظر دارد نمونه کار تصویرسازی تصویرگران را دریافت و از بین آنها جهت شرکت در کارگاه تصویرسازی دعوت نماید.
 • علاقه‎ مندان و فعالان تصویرسازی کتاب کودک که برای شرکت در نخستین رویداد “سرزمین قهرمانی” با ارسال نمونه آثار  خود طبق زمان بندی در جدول، از طریق فرم پایین صفحه ارسال نمایند.
 • تصویرگران منتخب برای تصویرسازی کتاب و کارت قصه با موضوع اسطوره ها و قهرمان های ملی در کارگاهی یک روزه با همراهی دو مدرس آثار را تا مرحله نهایی پیش می برند.
 • به شرکت کنندگان در کارگاه موزشی، گواهینامه شرکت با امضا مدرس کارگاه و مدیرعامل موسسه می شود.
 • بعد از کارگاه یک روزه، برگزیدگان این امکان را دارند تا با هدایت مدرس، آثار نهایی و آماده چاپ را به برگزارکننده تحویل نمایند.
 • مالکیت آثار برگزیده با برگزارکننده خواهد بود.

 

داوری:

بر اساس ضوابط و شرایط کارگاه از بین آثار منتخب از تصویرگران برای شرکت در این کارگاه دعوت می‌شوند. این آثار در مؤسسه آموزش شهر در روز برگزاری کارگاه با همراهی مدرسین نهایی می گردند.

مدرسین: دکتر هاجر سلیمی نمین – دکتر سمیه رمضان ماهی

تقویم اجرایی

گاه‌شمار

ردیف

جشنواره قصه‌نویسی و تصویرسازی

تاریخ

1

جمع‌آوری آثار قصه نویسی

8 الی 22 بهمن ماه 1402

2

انتخاب آثار و داوری قصه ها

25 فروردین ماه 1403

3

برگزاری کارگاه قصه نویسی

12 اردیبهشت ماه 1403

4

اعلام داستان‌های برتر

10 اردیبهشت ماه 1403

5

برگزاری کارگاه تصویرسازی

27 اردیبهشت ماه 1403

6

مهلت برای نهایی شدن تصویرسازی‌ها

تا 11 خرداد ماه 1403

ارسال فرم مشخصات

علاقمندان به شرکت در این رویداد جهت ارسال مشخصات خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

 تصویرسازی

شرایط شرکت در کارگاه تصویرگری:

 • پس از انتخاب داستان‌های برگزیده در بخش اول رویداد (چهار داستان برای کتاب یا کارت قصه)، برگزارکننده در نظر دارد نمونه کار تصویرسازی تصویرگران را دریافت و از بین آنها جهت شرکت در کارگاه تصویرسازی دعوت نماید.
 • علاقه‎ مندان و فعالان تصویرسازی کتاب کودک که برای شرکت در نخستین رویداد “سرزمین قهرمانی” با ارسال نمونه آثار  خود طبق زمان بندی در جدول، از طریق فرم پایین صفحه ارسال نمایند.

 • پس از بررسی نمونه کارهای ارسال شده از منتخبین جهت شرکت در کارگاه تصویرسازی دعوت به عمل می آید.
 • بعد از کارگاه یک روزه، برگزیدگان این امکان را دارند تا با هدایت مدرس (منتور)، آثار نهایی و آماده چاپ را به برگزارکننده تحویل نمایند.
 • مالکیت آثار برگزیده با برگزارکننده خواهد بود.
 • برگزیدگان نهایی کارگاه بعنوان طراح یکی از محصولات موسسه آموزش شهر انتخاب خواهد شد.

 

داوری:

بر اساس ضوابط و شرایط کارگاه از بین آثار منتخب از تصویرگران برای شرکت در این کارگاه دعوت می‌شوند. این آثار در مؤسسه آموزش شهر و زیرنظر مدرس کارگاه انتخاب می‌گردند. و در روز برگزاری کارگاه موضوعات توسط مدرس به هنرمندان اعلام می شود.

تقویم اجرایی

گاه‌شمار

ردیف

جشنواره قصه‌نویسی و تصویرسازی

تاریخ

1

جمع‌آوری آثار قصه نویسی

8 الی 22 بهمن ماه 1402

2

انتخاب آثار و داوری قصه ها

25 فروردین ماه 1403

3

برگزاری کارگاه قصه نویسی

12 اردیبهشت ماه 1403

4

اعلام داستان‌های برتر

10 اردیبهشت ماه 1403

5

برگزاری کارگاه تصویرسازی

27 اردیبهشت ماه 1403

6

مهلت برای نهایی شدن تصویرسازی‌ها

تا 11 خرداد ماه 1403

ارسال فرم مشخصات

علاقمندان به شرکت در این رویداد جهت ارسال مشخصات خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

 

فرم مشخصات شرکت‌کنندگان
0