• شماره شبای بانک شهر می بایست به نام متقاضی باشد و با IR شروع شود.
  • بعد از اطمینان از صحت اطلاعات درج شده، لطفا دکمه ارسال را کلیک کنید.

0